بیچاره دخترا

بیچاره دخترا چقدر زجر میکشن ...!

.

.

.

.

مو رنگ میکنن !

اپیلاسیون میرن...!

ساپورت میپوشن ..!

کلیپس میزنن ..!

دگمه شونو باز میذارن ..!

روزی سه ساعت جلو آینه وامیسن آرایش میکنن ..!

تا ما پسرا فقط نگاشون کنیمنیشخند

/ 2 نظر / 19 بازدید