از پروژکتورهای روز و شب 

از سکانس های تکراری زمین

خسته ام

/ 1 نظر / 27 بازدید
سحر

می توانی آنقدر خسته باشی که خواب را که کابوس را حتی مرگ را، پس بزنی؟ جهان جوابم کرده است …