...

یعنــــی دختره رو اگــــه بازیـافـت کنـنبـه صـورت دمپـایی به چـرخه طبیـعت برمیـگردهبعـد تـو پروفایـلـش زده pm نده بلاک میـشی من ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید

...

به ترکه میگن عجب مملکت خر تو خری داریم . . . میگه آره من3بار رفتم سربازی هیچکی نفهمید
/ 1 نظر / 23 بازدید
مرداد 95
1 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
19 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
11 پست
مرداد 93
19 پست
تیر 93
20 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
34 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
30 پست
تیر 92
44 پست
خرداد 92
54 پست
اسفند 91
83 پست
بهمن 91
112 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
100 پست
آبان 91
33 پست
مهر 91
9 پست