...

بعضی هام هستن اینقد ماهن که

دوس داری نگاشون کنی

.

.

چیه؟چرا زل زدی به من؟؟؟!!!

/ 3 نظر / 24 بازدید
رها

[پلک][پلک] اخه ماه رو زمین ندیده بودیم ... چیه خو هی نگام میکنی منم عین خودتم ای بابا [چشمک][نیشخند]