یه قانونی هست که میگه :

.

.

.

.

همون طور که هیچ دختری به زشتی عکس شناسنامش نیست

 ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ به خوشکلی عکس پروفایلش هم نیست!!

مطلب سنگین بود 10دقیقه تنفس اعلام میشه

/ 3 نظر / 20 بازدید