من از اینکه تو خوشبختی نه آروممنه دلگیر

یه جوری زخم خوردم که نه میمیرم نه میمونم

یه عمر با  خودم میکم خداروشکر که خوشبخته

خداروشکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته

/ 0 نظر / 28 بازدید