فقط همین ...

نگاهم کن ...

 

نداشتنت ....

 

نخواستنت ....


نبودنت ...

 

همه قبول

 

فقط لحظه های که هستی ...

 

نگاهم کن فقط همین ... 

 

 

 

/ 20 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ghazal

به جـــای ساعت … نــوار سیـــاهی … به مچ دســـتم بستـــم … زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد … و … مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت … و … هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت … شکستـــم …apam

مسافر جاده عشق

صدایت آغوشی است از آرامش که هر بار می آید مرا غرق در خود می کند

M...R

سلام ی وب جدیددرست کردم ی سربزن..لینکموعوض کن..

nobody

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم

ghazal

چقـدر دلم تمام شدن می خواهـد ... از آن تـــــمام شدن هایــــی که بشــود نقــــطه سرِ خط ... و آنگــاه دیکـته تمـام شـود ! و من دیگــر آغــــــــــــــــــــــاز نشــــوم ... apam

مسافر جاده عشق

ترک دین و دل نمودم / ترک جان هم می کنم هرچه گویی غیر عشقت / ترک آن هم می کنم

ghazal

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم بــرای تمـام “دلــم میخواســـت” های بی جواب مــانـده اش ...

مسافر جاده عشق

ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

دودختر

نه چتر داشتی باخودت ، نه روزنامه ، نه چمدان.... عاشقت شدم!!! از کجا باید می فهمیدم مسافری!!!