دختره

اول خط سوار تاکسی شدم 1نفر مونده بود تاکسی پر شه بعد نیم ساعت یه دختره اومد راننده به شوخی گفت: خانوم ما 1ساعته منتظر شماییم..
دختره هول شد گفت: ببخشید خواب موندم..
.
.
.
.
ینی ما 4نفر که ترکیدیم. خود تاکسیه از شدت خنده استارت نمیخورده…

/ 9 نظر / 15 بازدید
maral

اینکه میگن هیچ جا مثه خونه آدم نمیشه ، همش دوروغه محضه ! ناموسن یه هفته تو هتل ۵ ستاره بودیم به این برکت قسم راضی نمیشدم بیایم خونه [نیشخند]

رها

[نیشخند][خنده][خنده]

yassan

آتشی که نمى سوزاند ابراهیم را و دریایى که غرق نمی کند موسى را کودکی که مادرش او را به دست موج هاى نیل می سپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند سر از خانه ی عزیز مصر در می آورد آیا هنوز هم نیاموختی که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد نمی توانند ؟ پس به تدبیرش اعتماد کن به حکمتش دل بسپار به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی [گل] شمام لینک شدین دوست عزیز

yassan

آتشی که نمى سوزاند ابراهیم را و دریایى که غرق نمی کند موسى را کودکی که مادرش او را به دست موج هاى نیل می سپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند سر از خانه ی عزیز مصر در می آورد آیا هنوز هم نیاموختی که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد نمی توانند ؟ پس به تدبیرش اعتماد کن به حکمتش دل بسپار به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی [گل] شمام لینک شدین دوست عزیز

مسافر جاده عشق

درست است که روزی فراموش می کنی و روز دیگر فراموش می شوی اما بدان که فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند

arad...

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] عالی