پست های ارسال شده در آدر سال 1393

زندگی در حال بارگیری است ، لطفا صبر کنید سرعت خوشبختی بسیار کم است تا زندگی ات لود شود … عمرت تمام شده
/ 13 نظر / 21 بازدید
مدتیست دلم شکســــته از همان جای قبلـی کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی کاش می شـــــــد فریاد بزنم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید
انقدر مرا سرد کرد از خودش از عشق که حالا به جای دلبستن یخ بسته ام روی احساسم پا نگذارید لیز میخورید
/ 2 نظر / 24 بازدید
هنوز نیامده ای خداحافظ؟ تقصیر تو نیست همیشههمین گونه بوده برو اما من پشت سرت نه دست که دل تکان می دهم
/ 0 نظر / 21 بازدید
بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل نیست
/ 0 نظر / 19 بازدید
همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته
/ 0 نظر / 19 بازدید
گاهی نباید ناز کشید نباید آه کشید نباید انتظار کشید نباید درد کشید نباید فریاد کشید تنها باید دست کشید و رفت
/ 0 نظر / 20 بازدید