پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

دختره

دختره تو حرفه و مهارت هاش زده"فوق تخصص بر عکس کردن کوکو سبزی" . . . . . . بعد میگن چرا مذاکرات وین نتیجه نمیده!؟
/ 11 نظر / 18 بازدید