پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

خدا ...

ﺧــﺪﺍﻭﻧﺪﺍﻧـــﺘــــــــﺮﺱﻧﻪ ﺑﻪ ﮔـﻨـﺎﻫـ ﻣﻴﻔﺘﻲ…ﻧﻪ ﺟﻬــــﻨـﻢ ﻣﻴﺮﻭﻱ…ﻣﻦ ﻭﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤــﺮﻣﻴـﻢ…ﺩﺳـﺘـﺎﻧـﻢ ﺭﺍ ﺑـﮕـﻴـﺮ…
/ 3 نظر / 13 بازدید

طنز ...

با رفیقم رفتیم میدون انقلاب آش بخوریم بهش میگم چه آشی میخوری بگیرم برات، میگه آش پشت پا . . . خدایا دیگه امتحان بسه !
/ 3 نظر / 14 بازدید