بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید

نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است عقل نیست

/ 0 نظر / 19 بازدید