...

یارو لنگ بوده با کشتی میره سفر…

وقتی برمیگرده رفیقش میگه خب سفر خوش گذشت؟؟

میگه نه بابا همش استرس داشتم هی می گفتن لنگرو بندازین تو آب

/ 1 نظر / 20 بازدید
رها

الهی الهی [خنده]