بر سنگ قبر من بنویسید خسته بود

اهل زمین نبود نمازش شکسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود

تنها از این نظر که سراپا شکسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید پاک بود

چشمان او که دائما از اشک شسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید این درخت

عمری برای هر تبر و تیشه دسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید کل عمر

پشت دری که باز نمی شد نشسته بود

/ 2 نظر / 23 بازدید
روشنک

امیدوارم به همه ی آرزوهات برسی و غمگین نباشی

علامت ؟

پرواز باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد دلیل پرواز پر نیست زندگی قانون باورها و لیاقت هاست و تو لایق هر آنچه بخواهی [لبخند]