مدتیست دلم شکسته از همان جای قبلی

کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوی

کاش میشد فریاد بزنم پایان

دلم خیلی گرفته است

اینجا نمیتوان به کسی نزدیک شد

آدمها از دور دوست داشتنی ترند

/ 1 نظر / 31 بازدید
سحر

ین روزهــا آدم ها ، از هیچ دری برای بستن به روی یکدیگر دریغ نمی کنند . . .