/ 2 نظر / 66 بازدید
بهار

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() نَـفَــωـــــ✿ـــــ (▓▓ (_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() ♕☀↢↩✲یـِــــــــــکّ نــــَــــــــב֗ـّّ.... ♕☀↢↩✲یــِـــــکّـ پــــــــــــاکـَّــــــــتـ... ♕☀↢↩✲یـــِــــکّـ عُمــــــــر هــَـــــم ♕☀↢↩✲کِـہ سیـــگّار بِکشَّــــــم ♕☀↢↩فایــّכهـ نــَــــכآرכ... ♕☀↢↩✲تــــآ ב֗ـُـــــوכم نســـوزم ♕☀↢↩✲כِلـَّـــــم آرام نِمیـــــشَوَכ... (▓▓ (_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() نَـفَــωـــــ✿ـــــ (▓▓ (_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()

سحر

عاااااااااااااااااااااااااالی پرفکت