دختره

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ
.
.
.
ﺩﺯﺩﻩ ﺟﻠﻮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺑﺎﻟﺘﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﯿﺎﺩ ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﻮ ﺩﺍﺩﻩ ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻥ و ازدواج کردند ﺍﻻﻧﻢ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﻥ

/ 7 نظر / 19 بازدید
کدو مطبخ قلندری

سلام بر عصر تاریکی نکنه شما هم دوست داری ازون موردا بشیو و ... منظورم ازدواج خیابونیو و...

سوسک سفید

سلام در روشنایی مطلق سوسکی بودم سفید به دنبال سوسک سیاهی می گردم! اینجا را یافتم ! چقدر تاریک و ... چشمانم سو سو می کند. شما؟ آخرین هستی یا اولین؟ من نمی دانم که هستم! شما مرا می شناسید؟ خبرم دهید.

arad...

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند … از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟! وقتی کســی جایت آمد … دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند …. میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه... نه فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود ! و این است بازی باهــم بودن … !!!

arad...

be haghe chizaye nashnide[ابرو]