اوس اصغر به دخترش شبنم، گفت، بنشین که صحبتی دارم،

شاکی ام ، دلخورم ، پکر شده ام،
چون که امروز با خبر شده ام،
که تو در کوچه ای همین اطراف،
با جوانی جُلنبر و الاف،
سخت سرگرم گفت و گو بودی ،
چه شنیدی از او ؟ چه فرمودی؟
رفته بالا فشارم ای گاگول،
سکته کرده ام مطابق معمول،
ای پدر سوخته ، بدم الان ،
پدرت را درآورد مامان،
میروی "داف" میشوی حالا؟
فکر کردی که من هویجم ، ها؟
بزنم توی پوز تو همچین،
که بیاید فکت به کُل پایین؟
دخترم جامعه خطرناک است،
بچه ای تو ، مخت هنوز آک است،
آن پدر سوخته چه می نالید؟
بر سرت داشت شیره می مالید؟
بست لابد برای تو خالی،
وای از این عشقهای پوشالی!
شبنم آنگاه بعد از این صحبت ،
گفت بابا خیالتان راحت ،
من فقط فحش بار او کردم ،
ناسزاها نثار او کردم،
پیش اهل محل به او گفتم :
به تو هم می شود که گفت آدم؟
بچه در راهه ، پس کجاهایی؟
خواستگاری چرا نمی آیی؟
تا که اوس اصغر این سخن بشنید،
کُل فکش به سمت چپ پیچید،
کله اش روی شانه اش ول شد،
سکته اش مثل این که کامل شد


/ 36 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

عقل گفتا که دل منزل وماوای من است عشق خندید که یا جای تو یا جای من است عقل پرسید :دشوار تر تز مرگ چیست؟؟؟ عشق فرمود :فرار از همه دشوار تر است...

sa}{ar

_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶22222222¶¶¶¶2222222222222¶¶ ____________¶¶222222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶22222¶¶ ____________¶222222¶¶22¶¶222¶¶22¶¶¶2¶¶22222¶ ___________¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶¶¶¶2¶¶222¶¶ ___________¶¶22222¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶2¶¶222¶¶ ___________¶¶22222¶222222222222222¶¶2¶222¶¶ ___________¶222222¶22222222222222¶¶2¶¶22¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶

ghazal

من کر نیستم ؛ فقط از وقتی صدایت را شنیدم دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست …

ساحل

❤⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜❤ گـاهـ ـی اُوقـاتــ נِلـَمــ مـیـخـواכ בُ֗رمـایـ ـی بُـخُورمــ.. و فـاتِحِـهــ اـی بِـفِـرِستـَمـ... شـاנیَـشــ اَرزانیــ کَـسـانیــ کـِهــ .. رَفـتَـنَمــ را لـَحـظِهــ شُـمـارـی مـیـکُنَـند... ❤⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜❤

ساحل

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ خوشبَختـ ـی هَمیـלּ..כَر کِنـ ـآرِ هَم بوכَنـ ـهاست، هَمیـלּ..כوستـ ـداشتَـלּ ـهاستـ، כَر آغوشـ گّـ ـرِفتَنـ ـهاست، خوشبَختـ ـی هَمیـלּ...لَحظـ ـهـ هاـیِ ماستـ، هَمیـלּ...ثانیهـ ـهاییستـ کـ ـهـ כَر شِتابِ زِنـכگـ ـی گُمِشاלּ کـ ـَرכِه ایم ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

ساحل

سلام.خوبی آقا طاها؟؟؟

بهار من

منتظر آپ جدیدتون هستم خوشحال میشم به منم سر بزنید .... آپم

arad...

وقتی دو قلــــــــــــــــــب برای یکدیگر بتپد. . . هیچ فاصله ای دور نیست. . . هیچ زمانی زیاد نیست. . . و هیچ عشق دیگری نمیتواند ان دو را از هم دور کند. . . محکم ترین برهان عشق. . . اعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد است. . .