هنوز نیامده ای خداحافظ؟

تقصیر تو نیست همیشههمین گونه بوده

برو اما من پشت سرت نه دست که دل تکان می دهم

/ 0 نظر / 22 بازدید